Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

Program

10.4.2018 - 10.5.2018

Československá štátnosť 1918

K stému výročiu Československa České centrá pripravili interaktívnu digitálnu putovnú výstavu Československá štátnosť 1918, ktorá ponúka zásadné informácie o historickom a kultúrnom dianí v čase vzniku Československej republiky jazykom 21. storočia. Projekt obsahuje texty, audio aj video a umožňuje divákovi pohybovať sa virtuálnym priestorom podľa svojich záujmov. Obsah programu je tiež spracovaný formou grafických koláží ako panelová výstava.

 

Výstava Československá štátnosť 1918 pripomína zrod Československa ako spoločného štátu Čechov a Slovákov. Pripomína dôležité osobnosti, ktoré sa najviac zaslúžili o jeho vznik a uznanie v zahraničí. Približuje dobovú situáciu a vojenskú pripravenosť mladého štátu. Popisuje obyvateľov a ich národnostné rozloženie.  A napokon kultúru, úspechy na svetovom trhu a významné objavy Čechov aj Slovákov. Texty sú sprevádzané bohatým rôznorodým obrazovým materiálom.

 

 

Místo konání:
Piešťany, Mestská knižnica, Školská 19
Datum:

Od: 10.4.2018
Do: 10.5.2018

Organizátor:

České centrum