Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

Program

1.7.2008 0:00 - 30.8.2008 0:00

ČESKÉ DENNÍKY V ČITÁRNI U ČERVENÉHO RAKA

Každý pracovný deň počas prázdnin sú čitateľom k dispozícii české denníky. www.mestskakniznica.sk

Otvorené počas prázdnin každý deň od 9.00 do 19.00 hod.
Místo konání:

Hviezdoslavovo nám 8
P.O. Box 348, 814 99 Bratislava
Slovenská republika

Datum:

Od: 1.7.2008 0:00
Do: 30.8.2008 0:00

Organizátor:

Mestská knižnica v Bratislave