Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

Program

1.7.2009 0:00 - 30.8.2009 0:00

ČESKÁ TLAČ V ČITÁRNI U ČERVENÉHO RAKA

Počas letných prázdnin majú návštevníci letnej čitárne už tradične k dispozícii českú dennú tlač. Otvorené denne 09.00 – 19.00.

.
Místo konání:

Hviezdoslavovo nám 8
P.O. Box 348, 814 99 Bratislava
Slovenská republika

Datum:

Od: 1.7.2009 0:00
Do: 30.8.2009 0:00

Organizátor:

České centrum