Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

Program

3.11.2017 - 17.10.2017

Česi na OFF_festivale

OFF_festival Bratislava prebieha súčasne s Mesiacom fotografie už osem rokov a dopĺňa jeho program o platformu pre svieže talenty fotografickej scény. Každý rok festival vyhlasuje inú tému, tento rok chce umeleckými postupmi preskúmať tajomstvá fyzického aj duševného. Pod názvom Anatómia duše otvára nie len večnú otázku možnosti súladu tela a duše, dosiahnutia harmónie, či naopak nevyhnutnosti vzájomného popretia. Príďte sa pozrieť do OD Dunaj, ako túto tému zvládli českí umelci Vladimír Kiva Novotný a Kamila Nora Netíková a študenti Inštitútu tvorivej fotografie Sliezskej univerzity v Opave.

VLADIMÍR KIVA NOVOTNÝ / POMARANČOVÝ SAD 

Cyklus Pomarančový sad je súčasťou väčšieho súboru Youth Notes. Základnou osnovou týchto fiktívnych, znovu prežívaných hier sú dávne obrazy z fotografovho detstva, pretkané impulzmi nejasných spomienok. Proces tajomného hľadania niekde vo vnútri je veľmi intuitívny. www.kiva.cz 

Kurátor: Katarína Uhlířová

 

KAMILA NORA NETÍKOVÁ / HUMAN 

V projekte Human autorka pretvára svoje modely do znepokojujúco mýtických bytostí plných nadprirodzenej sily. Civilizáciu zanecháva ďaleko za nimi a vpúšťa ich aj diváka do svojich svetov plných existenciálnej surovosti, naliehavosti, úzkosti, ale aj tichosti a mieru. Využíva diskomfort, moment prekvapenia a číha na okamih, kedy sa objekt prestane sústrediť. Jej armáda silných bytostí prenáša divákov do iného sveta, kde hlboký les, znepokojujúca mytológia a symbolika hrajú hlavnú úlohu.

www.kamilanoranetik.com

 

Místo konání:

Bratislava, OD Dunaj, nám. SNP 30, 3. poschodie

Datum:

Od: 3.11.2017
Do: 17.10.2017

Organizátor:

České centrum je spoluorganizátor akce