Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

Program

21.5.2012 15:00

CENA KARLA ČAPKA ZA ROK 2012

Tradičné slávnostné odovzdávanie cien českým a slovenským osobnostiam kultúrneho života, ktoré sa zaslúžili o propagáciu a šírenie diela bratov Čapkovcov a podporu česko-slovenskej vzájomnosti. Tentoraz budú ocenení jubilanti: Ladislav Ballek a Hana Macuichová.

Místo konání:
Trenčianské Teplice, Kúpeľná dvorana
Datum:

21.5.2012 15:00

Organizátor:

České centrum je spoluorganizátor akce