Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

Program

13.7.2015 - 18.7.2015

Bratislavský organový festival

Unikátny improvizačný projekt českého organistu Karla Martínka na biblické texty so známym slovenským hercom ako recitátorom Vladimírom Kobielskim v rámci medzinárodného organového festivalu. Okrem improvizačného projektu s recitátorom festival ponúka klasický recitál, koncert starej hudby, profil víťaza medzinárodnej súťaže i zaujímavú spoluprácu organu a akordeónu – dvoch príbuzných nástrojov, ktoré nie je zvyčajné zažiť spolu na jednom pódiu.

Karel Martínek vystúpi v nede%lu 12. 7.o 17.00 h. vo Veľkom koncertnom štúdiu Slovenského rozhlasu na Mýtnej 1 v Bratislave

Místo konání:

Velké koncertní studio Slovenského rozhlasu na Mýtné 1 v Bratislavě

Datum:

Od: 13.7.2015
Do: 18.7.2015

Organizátor:

České centrum je spoluorganizátor akce