Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

Program

29.5.2015 - 31.5.2015

BRAK knižný festival

Nosná tému druhého ročníka festivalu BRAK je “exil”. Pod týmto pojmom spravidla rozumieme situáciu, ktorá človeka prinúti opustiť krajinu, v ktorej sa narodil, alebo s ktorou sa cíti vnútorne spätý. Najčastejšie hovoríme o exilovej literatúre s súvislosti s knižnou kultúrou pred rokom 1989. Exil však nemusí nutne znamenať len nútený odchod z krajiny V programe BRAKU je vždy podstatná aj česká účasť. Aj tento rok to bude tak. Okrem prezentácii malých českých vydavateľstiev budú medzi hosťami napríklad aj Martin Pecina s prednáškou o typografii a knižnom dizajne, ďalej Martin Machovec s prednáškou o Egonovi Bondym, exilový autor Patrik Ouředník. Na festivale sa predstavia formou prednášky aj autori Dejín Československého komiksu. Ako špeciálny hosť vystúpia aj Plastic People of Universe Organizátor Brak

BRaK – Bratislavský knižný festival vznikol v roku 2013 s cieľom vytvoriť priestor pre malých, nezávislých knižných tvorcov a ich diela. Ambíciou festivalu je podávať hodnoverný obraz o dianí v stredoeurópskom knižnom priestore, s dôrazom na tú časť vydavateľskej produkcie, ktorej východiskom nie sú výhradne nároky a očakávania spotrebiteľského trhu. V centre jeho pozornosti stojí záujem o aktuálne podoby, premeny a funkcie knižného média. BRaK je v rovnakej miere festivalom spisovateľov, vydavateľov, prekladateľov, knižných grafikov, ilustrátorov, kníhviazačov, typografov a všetkých ďalších, s knihami spojených remesiel.

Viac info na http://www.brakfestival.sk/  

Vrámci BRAKu sa možete tešiť aj na akciu spojenú s funkcionalistickým obchodným domom Dunaj, ktorý sa povodne volal Bohuslav Brouk

 Úvodné slovo a čítanie z textov zlobivého dieťaťa čs. avantgardy Bohuslava Brouka číta editor Viktor A. DebnárNásleduje prednáška historičky architektúry Henriety Moravčíkovej spojená s prehliadkou budovy.

kedy: čtvrtok 28. mája 2015 o 18 hod.

Kde: KC Dunaj, Nedbalova 3, Bratislava

 


Místo konání:

Pistoryho palác, Štefániková 25

Datum:

Od: 29.5.2015
Do: 31.5.2015

Organizátor:

České centrum je spoluorganizátor akce