Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

Program

22.9.2009 0:00 - 23.9.2009 0:00

BAŤOVÝM KANÁLOM ZA VZDELANÍM A KULTÚROU

Dvojdenné stretnutie predstaviteľov Stredoeurópskej univerzity v Skalici a Univerzity T. Baťu zo Zlína, kultúrnych inštitútov a predstaviteľov krajov Trnava a Zlín. Projekt sa realizuje za účelom prehĺbenia cezhraničnej spolupráce medzi Slovenskou a Českou republikou v oblasti vysokoškolského vzdelávania a kultúry. Detialné info

.
Místo konání:

Hviezdoslavovo nám 8
P.O. Box 348, 814 99 Bratislava
Slovenská republika

Datum:

Od: 22.9.2009 0:00
Do: 23.9.2009 0:00

Organizátor:

Stredoeurópska univerzita Skalica