Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

Program

12.4.2018 - 20.6.2018

Automat na výstavu. Československý pavilón na Expo 67 v Montreale.

Výstava o výstave Expo 67 sa v minulom roku predstavila v Moravskej galérií v Brne a už od 12.4. si ju môžete prezrieť aj v galerií dizajnu Satelit v Bratislave. K výstave Expo 67 sa dochovalo málo hmotných exponátov, preto koncepcia projektu Automatu na výstavu kombinuje vizuálnu a umeleckohistorickú časť.Názov Automat na výstavu evokuje výraznú atrakciu československého pavilónu - interaktívne biograf Kinoautomat, aj dobovú vieru v automatizácii ako symbol moderného sveta. Predovšetkým ale slúži ako metafora pre situáciu, v ktorej naše montrealských účasť vznikala: Expo 67 sa vo svojej dobe stalo v Československu akýmsi meradlom pre kvalitné prevedenie výstavnických expozícií.

 

Autorky výstavy:
Daniela Kramerová, Terezie Nekvindová

Kurátori výstavy 
:
Maroš Schmidt, Zuzana Duchová

Architektonická spolupráca a inštalácia :
Petr Kolář, Martin Kubina

Svetová výstava v Montreale v roku 1967 bola druhou z trojice povojnových prezentácií Československa na svetových výstavách a nadviazala na iniciačný moment Expo 58 v Bruseli. Expo 67, špecifickým formátom medzi umením, architektúrou a umeleckým remeslom, predznamenáva dnešnú podobu výstavného prevádzky svoju internacionalizáciou, spektakularitou, masovosť a silným ukotvením v politickom, ekonomickom a spoločenskom pozadí.

K Expo 67 sa dochovalo málo hmotných exponátov, preto koncepcia Automatu na výstavu kombinuje vizuálne a Umeleckohistorický časť. Úvodné "black box" chce sprostredkovať estetický účinok analógové audiovízie aj efekty vtedajšieho výstavníctvo: odkazuje k potemnělým sálam montrealskej expozície aj k medzinárodne ceneným audiovizuálnym exponátom. Prostredníctvom svetelných stolov sa predstavuje fotografická dokumentácia samotného Expo 67, brnianskeho bienále aj súčasného stavu československého pavilónu. Druhá časť výstavy zhromaždila skice či modely k výtvarným dielam a budove pavilónu aj niekoľko autentických exponátov. Laserová a zvuková intervencie Pavla stierke ponúka jednu z možných interpretácií vystaveného. Atmosféru aj podobu svetovej výstavy a československého pavilónu prinášajú tiež projekcie dobových dokumentárnych filmov. Kópie archívnych materiálov potom umožňujú hlbšie sa ponoriť do príprav či neskorších osudov československej expozície.

 

Viac informácií o výstave: http://www.scd.sk/?vystavy-satelit&sprava=automat-na-vystavu-ceskoslovensky-pavilon-na-expo-67-v-montreale 

 

 

Místo konání:

Bratislava, Satelit, galéria dizajnu SCD, Hurbanove kasárne, Kollárovo nám. 10

Datum:

Od: 12.4.2018
Do: 20.6.2018

Organizátor:

České centrum je spoluorganizátor akce