Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

Program

9.10.2017 - 12.10.2017

Audiovizuálny seminár KADU 2017

Kultúrno-vzdelávacie podujatie KADU 2017 Praha - Bratislava bude prebiehať od 9. do 10. októbra v Prahe a od 11.do 12. októbra v Bratislave.Českými hosťami v Bratislave budú filmová teoretička Stanislava Přádná, kultúrna publicistka Markéta Kaňková, dramaturgička Ilona Smejkalová a dramatik a scenárista Petr Kolečko, ktorý povedie masterclass tvorivého písania pre divadlo a film vo štvrtok 12. 10. od 18.00.

Bratislavská časť programu podujatia KADU 2017
STREDA 11.10.2017
VSMU, vstup voľný
16:30 Lektorský úvod: Camus v SK divadle Martina Mašlárová /SK div. teoretička
Projekcia: Ďaleko od ľudí r. David Oelhoffen, FR, 2014, 115 min. /
adaptácia A. Camusa
19:00 Panelová diskusia: Lars von Trier v CZ&SK divadle
Hostia:
Markéta Kaňková /CZ lit. a div. teoretička
Daniel Majling /SK dramaturg
Ilona Smejkalová / CZ dramaturgička Národného divadla
Katarína Mišíková / SK
20:30 Lektorský úvod: Lars von Trier Markéta Kaňková / CZ
Záznam českej divadelnej inscenácie (Trier) Divadelná adaptácia Triera /CZ (TBD)

ŠTVRTOK 12.10.2017
16:00 Neverejný workshop: Peter Kolečko v spolupráci
s Medziriadkami
spolupráca s literárnou súťažou Medziriadky
– feedback k textom úspešných absolventov
literárnej súťaže
18:00 Masterclass: Tvorivé písanie pre divadlo a film Peter Kolečko /CZ dramatik a scenárista
20:00 Prednáškový úvod: Ingmar Bergman Doc.PhDr. Stanislava Přádná /CZ
20:40
Projekcia: Obrazy z Ihriska + Film je moja
milenka
alebo: Ženy a Bergman + Muži a Bergman
(TBD)

Místo konání:

VŠMU, Svoradova 2, Bratislava

Datum:

Od: 9.10.2017
Do: 12.10.2017

Organizátor:

České centrum je spoluorganizátor akce