Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

Program

23.1.2019 18:00

Artist talk v kontexte: Hynek Alt & Jen Kratochvil

V rámci výstavy Užitočná fotografia sa predstaví v diskusii Artist talk v kontexte: Hynek Alt, vedúci Ateliéru fotografie a nových médií FAMU, spoločne s kurátorom Jenom Kratochvilom. Hostia priblížia historické východiská a existujúci stav premien média fotografie na príkladoch Altovej tvorby a zároveň jeho dlhoročnej pedagogickej činnosti na UMPRUM a FAMU.

 

Rapídna demokratizácia technických nástrojov pre fotografickú reprezentáciu a platforiem pre jej šírenie v poslednej dekáde vytvorila ambient, v ktorom sme sa naučili s obrazom pracovať ako s novou formou univerzálneho jazyka. Hynek Alt, vedúci Ateliéru fotografie a nových médií FAMU, spoločne s kurátorom Jenom Kratochvilom predstavia lokálne charakteristiky tejto dynamiky v prostredí českej umeleckej scény a jej väzby na medzinárodný kontext voľného umenia a taktiež všeobecnú celospoločensky prežívanú skúsenosť roly obrazu. 

 

Esterházyho palác, 3. poschodie

Vstupné: 2 € / 1 €

Viac info www.sng.sk

foto (C) sng

 

Místo konání:

Bratislava, Slovenská národná galéria, Riečna 1

Datum:

23.1.2019 18:00

Organizátor:

České centrum je spoluorganizátor akce