Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

Program

8.10.2008 0:00 - 0:00

ARS POETICA: MICHAL JAREŠ

Český básnik sa predstaví na večere poézie v rámci festivalu Ars Poetika, ktorý sa uskutoční 7.-12.10.2008. Festival sa koná s podporou Českého centra v Bratislave. Ars Poetica

Michal Jareš (1977), vyučený mechanik strojov, neskôr vyštudoval teóriu a dejiny dramatických umení, dnes pracuje v Ústave pre českú literatúru Akademie věd a pôsobí ako redaktor v literárnom časopise Tvar. Od roku 1994 mu vyšlo už päť básnických zbierok. Poslednú je doplnená aj o nahovorený text na CD. Zaujímavé je, že z autorovej tvorby sa čoraz častejšie vytráca básnický subjekt, (či už nepriamo: „chvíli být chlebem/ pro prostory“, alebo priamo: „já se ztrácí“). Zreteľný je tiež vplyv východných básnických foriem, odpútaných od konkrétnosti a času.                    

Český básnik sa predstaví na večere poézie v rámci festivalu Ars Poetika, ktorý sa uskutoční 7.-12.10.2008. Festival sa koná s podporou Českého centra v Bratislave.                                            www.arspoetica.sk

Místo konání:

Prepoštská 6
P.O. Box 348, 814 99 Bratislava
Slovenská republika

Datum:

8.10.2008 0:00 - 0:00

Organizátor:

Ars Poetica