Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

Program

6.10.2010 0:00 - 0:00

ARS POETICA 2010

Na úvod tohtoročného festivalu poézie Ars Poetica vystúpi Bohdan Bláhovec – reprezentant slam poetry, Jaroslav Žila – ostravský básnik, český divadelný súbor Handa Gote s predstavením Metal Music a hudobné teleso Krraakkk z Ostravy. Filmová sekcia venovaná výročiu českého romantického básnika Karla Hynka Máchu - FK 35 mm, streda 18.00 Máj F. A. Brabca z roku 2008, štvrtok 18.00 Mág Františka Vláčila z roku 1987. Ďalšie české filmy streda 20.00 Tři sezóny v pekle, T. Mašín 2009, sobota 18.00 Smyčka, V. Polesný 2009. Piatok 8. 10. o 9.30 h. USlL SAV Martin Procházka - Romantický pluralizmus: poézia, príroda, subjektivita Prednáška venovaná súvislostiam romantickej expresívnej estetiky s poňatím prírody a subjektu. Podujatie sa koná pod záštitou Ministerstva kultúry ČR a je súčasťou Mesiaca českej a slovenskej kultúrnej vzájomnosti.CELÝ FESTIVAL TU:::

.
Místo konání:

Prepoštská 6
P.O. Box 348, 814 99 Bratislava
Slovenská republika

Datum:

6.10.2010 0:00 - 0:00

Organizátor:

Ars Poetica, České centrum