Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

Program

6.9.2017 - 16.9.2017

9SEM COR-TEN – Medzinárodne sochárske sympózium Hommage á EM

Projekt medzinárodného sympózia Hommage á Erna Masarovičová je kreatívnym medziodborovým stretnutím umelcov z rôznych oblastí vizuálneho umenia – sochárov, šperkárov, maliarov, výtvarníkov tvoriacich site-specific diela, pričom základným materiálom sympózia je kov-železo - cor-ten. Sympózium sa koná na počesť celoživotnej tvorby akad. soch. Erny Masarovičovej, slovenskej umelkyne, zakladateľky moderného slovenského šperkárstva a medailérstva, a to v autentických priestoroch jej domu a ateliéru.

Autorkou projektu je sochárka Katarína Kissoczy. Myšlienka projektu sa zrodila pri práci na monografii ERNA MASAROVIČOVÁ (kniha získala v roku 2013 ocenenie Najkrajšia kniha roka) a pri príprave filmového dokumentu kameramana Richarda Krivdu a režiséra Martina Hanzlíčka o Erne Masarovičovej.

Uplynulých 8. ročníkov sympózia rozšírilo odkaz jej výtvarného diela v novom aspekte a súvislostiach: ateliér sochárky sa stal nevšedným miestom pre prácu domácich a zahraničných umelcov. V autentických priestoroch domu a ateliéru sa vytvorili nové výtvarne diela, ktoré interpretujú nielen genia loci, ale aj mimoriadnu auru osobnosti sochárky.

Zároveň sa tu konajú nové medzinárodné umelecké stretnutia, ktoré ďalej prezentujú sochu, objekt, šperk a iné médiá nielen na komunitnej platforme – v miestnej Galérii ZÁHRADA a v exteriéri záhrady Ateliéru.EM pre pozvaných odborníkov, priateľov a známych, ale  prostredníctvom hosťujúcich umelcov ďalej reflektujú odkaz tvorby sochárky v zahraničí .

Ako každý rok sa na záver sympózia 9SEM uskutoční prehliadka vytvorených diel v priestoroch interiéru domu na Gorazdovej ulici č. 31, ktorý bol zaradený medzi významné bratislavské stavby a tento rok oslavuje svoje 50. narodeniny (postavený bol v roku 1967).

Ako hudobný hosť na vernisáži vystúpi česká kultová hudobná skupina DekadentFabrik v zložení David Cajthaml, Martin Čech a Ivan Bierhanzl.

 

 

Českí účastníci:   

Nicole Taubinger, Maud Kotasová, Aleš Hvízdal, Jan Turner, Kryštof Kaplan 

kurátorka Daniela Kramerová

 

Místo konání:

Bratislava, Gorazdova 31

Datum:

Od: 6.9.2017
Do: 16.9.2017

Organizátor:

České centrum je spoluorganizátor akce