Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

Program

20.8.2020 - 29.8.2020

12 SEM – Medzinárodne sochárske sympózium Hommage á EM

Projekt medzinárodného sympózia Hommage á Erna Masarovičová je kreatívnym medziodborovým stretnutím umelcov z rôznych oblastí vizuálneho umenia – sochárov, šperkárov, maliarov, výtvarníkov tvoriacich site-specific diela, pričom základným materiálom sympózia je kov. Sympózium sa koná na počesť celoživotnej tvorby akad. soch. Erny Masarovičovej, slovenskej umelkyne, zakladateľky moderného slovenského šperkárstva a medailérstva, a to v autentických priestoroch jej domu a ateliéru. Na sympóziu sa predstavia českí umelci Kurt Gebauer, Igor Šalamoun, Jan Krtička, Vladimir Říha a mnohí ďalší.

 

Kurátor: Vladimír Beskid,  Mária H. Nepšinská, Martin Verner 

12SEM Projekt medzinárodného sympózia Hommage a Erna Masarovičová / koná sa od roku 2009/, je kreatívnym medziodborovým  stretnutím umelcov z rozných oblastí vizuálneho umenia – sochárov, šperkárov, maliarov , site specific umelcov , kde základným materiálom sympózia je kov-železo -cor-ten. / 

Sympózium sa koná  na počesť E. Masarovičovej, slovenskej sochárky zakladateľky moderného slovenského šperkárstva  a medailérstva v autentických priestoroch jej domu a ateliéru .

Autorkou projektu je  sochárka Katarína Kissoczy , ktorá dvanáctý rok organizuje  sympózium, ktorého  sa  zúčastnilo už vyše 150 významných osobnosti z rozných oblastí  umenia zo Slovenska, Českej republiky , Nemecka ,Fínska ,Francúzska, Poľska,Maďarska ale aj Mexika a USA.

 

Zdroj: TS SEM 2020

foto (C) SEM

 

Místo konání:

Bratislava, Eko galéria Záhrada, Langsfeldova 2

Datum:

Od: 20.8.2020
Do: 29.8.2020

Organizátor:

České centrum je spoluorganizátor akce