Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

Program

6.12.2005 0:00 - 30.12.2005 0:00

10 ROKOV TAVENEJ SKLENEJ PLASTIKY/STUDIO LHOTSKÝ, PELECHOV

Vernisáž výstavy skupiny českých autorov, ktorých spája miesto zrodu ich diel vytvorených technológiou tavenej plastiky – Studio Lhotský, Pelechov. Rony Plesl, Stanislav Libenský,Jaroslava Brychtová, Jiří Plieštik, Olgoj Chorchoj, Zdeněk Lhotský, Čestmír Suška, Jaroslav Róna, Barbora Škorpilová a ďalšie známe mená českej súčasnej výtvarnej scény.Otvorené denne od 10.00 do 18.00. Výstava potrvá do 30. 12. 2005.

Unikátna výberová kolekcia pozostávajúca takmer z 80 diel tavenej sklenej plastiky, ktorú počas ostatných 10 rokov realizovalo Štúdio Lhotský v sklárni Pelechov pri Železnom Brode v severných Čechách sa prezentuje po prvýkrát na Slovensku. Intímne diela komorných rozmerov, ale i majestátne monumenty sa budú prihovárať divákom neopakovateľnou rečou tejto magickej a tajomnej matérie, ktorou sklo výtvarných umelcov ešte stále priťahuje a oslovuje.

Zdeněk Lhotský (nar. 1956 v Prahe), žiak profesora Stanislava Libenského, legendárnej osobnosti českého skla 20. storočia, patrí celosvetovo k najznámejším a najvýznamnejším pokračovateľom železnobrodskej sklárskej tradície. Jeho unikátny projekt predostiera to najlepšie a najobjavnejšie, čo sa vo sfére sklenej tavenej plastiky a v oblasti sklárskej ateliérovej tvorby počas uplynulých rokov vytvorilo. Popri voľných sochárskych dielach a dielach určených pre architektúru, výstava prezentuje aj niekoľko prác, ktoré využívajú techniku taveného skla aj pre tvorbu dizajnu.
Samotné Štúdio tavenej sklenej plastiky vzniklo na pôde výrobného podniku Železnobrodské sklo n. p. v šesťdesiatych rokoch, odkedy bol v ňom vytvorený celý rad skvelých diel, najviac od autorskej dvojice Libenský - Brychtová. Jaroslava Brychtová, už so svojim otcom Jaroslavom Brychtom, začala rozvíjať túto starú techniku po stránke technologickej aj umeleckej. Neskôr, spoločne so Stanislavom Libenským sa zhostili úlohy povzniesť túto techniku na úroveň klasických výtvarných disciplín napr. maliarstva a sochárstva. V priebehu viac ako dvadsiatich rokov existencie vznikli početné realizácie pre reprezentačné priestory vtedajšej ČSSR (okno Svätováclavskej kaplnky v Chráme Sv. Víta na Pražskom hrade, objekty pre zastupiteľské úrady, plastiky pre československý pavilón na Svetovej výstave v Osake, objekty a deliace steny pre rôzne stanice metra v Prahe a ď.).

Po spoločenských a ekonomických zmenách v závere osemdesiatych rokov minulého storočia, sa roku 1994 podujali na záchranu pred zánikom a obnovenie realizácií dvojica sklárskych výtvarníkov Zdeněk Lhotský a Oldřich Plíva. Od roku 1996 je jediným vlastníkom spoločnosti Lhotský s.r.o. vyššie menovaný autor. Štúdio vďaka kvalitnej práci a odvážnym tvorivým prístupom získalo celý rad nových zákazníkov - výtvarníkov aj klientov.
K osobnostiam súčasného českého sklárskeho výtvarníctva (Libenský-Brychtová, Plíva, Matoušková-Kopecká, Matějková, Plesl, Škorpilová) sa pridali i autori z iných disciplín výtvarného umenia (Róna, Olgoj Chorchoj, Gabriel, Suška, Plieštik, Milkov) z Čiech a zo zahraničia (Lamonte, Zoričák). Rovnako, solventní klienti pochádzajú nielen z Českej republiky, ale aj z rôznych krajín Európy, USA, Blízkeho východu a Japonska.

Prítomná výstava, ktorú koncipoval Zdeněk Lhotský pri príležitosti 10. výročia založenia štúdia, bola inštalovaná na jeseň roku 2004 v Severočeskom múzeu v Liberci a na jar roku 2005 v Moravskej galérii v Brne. Zahraničné turné začína výstava v Bratislave a bude pokračovať v niekoľkých mestách Veľkej Británie a Holandska.

Súčasťou výstavnej kolekcie na Slovensku sú veľkorozmerné čierno-biele (3) a farebné fotografie (6), ktorých autorkou je špičková fotografka Daniela Vokounová. Reprezentuje jeden z najťažších smerov v oblasti fotografie - architektúry, dizajnu a procesu tvorby predmetného sveta. Veci, objekty, stavby, ktoré fotografuje Daniela Vokounová, žijú. V jej výpovedi nie je len zachytenie a zdokumentovanie videného, ale aj veľmi špecifické a osobné podanie vecí a predmetov ako sa javia, menia, podliehajú premene práve prostredníctvom jej kamery značky Cardan/Linhof s objektívmi Rodenstock.

Výstavu sprevádza dvojjazyčný (česko-anglický) katalóg s odbornými textami o tavenej sklenej plastike, farebnými reprodukciami realizovaných diel a informáciami o vystavujúcich autoroch. Pre zástupcov médií bude k dispozícii zdarma. V prípade, že uprednostnia CD s fotografiami vybraných exponátov a tlačovou správou, budú rovnako k dispozícii na zahájení výstavy.


Sprievodné podujatia k výstave v Bratislave:

Odborné prednášky Zdeněk Lhotský 7. 12. 2005
Témy: technológia taveného skla, história štúdia Lhotský a sklená tavená plastika v architektúre, spolupracovníci a osobnosti na Pelechove, dizajn Zdenka Lhotského
10:00 Vysoká škola výtvarných umení, Hviezdoslavovo nám 18, http://www.vsvu.sk
14:00 Súkromná stredná umelecká škola, Ivánska cesta 21, http://www.ssus.sk
17:00 Spoločenská sála Veľvyslanectva Českej republiky v Bratislave, Hviezdoslavovo nám. 8, http://www.mzv.cz/bratislava

V prípade záujmu skupiny (od 10 do 30 ľudí), ktorá si zabezpečí dopravu, na vlastné náklady je exkurzia v sklárni Pelechov možná. Určenie termínu minimálne mesiac dopredu.
 
Kontakty:
Podrobné informácie, tlačová správa, fotografie.
Pre Slovensko: Eva Trilecová +421 903 684 701, e-mail: trilobitko@yahoo.com
Pre Česko: Kateřina Lokvencová, +420 776 371 194, e-mail: lokvencova@lhotsky.cz

Tlačová správa, foto, informácie k výstave nájdete na:
http://www.lhotsky.cz, http://www.czc.sk, http://www.expres.sk

Webové stránky vystavujúcich autorov:
www.libensky.net, www.lhotsky.cz, www.oldrichpliva.info, www.bubec.cz, www.suska.cz, www.tvrdohlavi.cz, www.matejkova.com, www.jaroslav-rona.cz, www.olgojchorchoj.cz, www.ronyplesl.cz, www.mimolimit.cz, www.michal-gabriel.cz, www.planlibre.cz

Mediálny partner projektu Rádio Expres
www.expres.sk

Místo konání:

Prepoštská 6
P.O. Box 348, 814 99 Bratislava
Slovenská republika

Datum:

Od: 6.12.2005 0:00
Do: 30.12.2005 0:00

Organizátor:

Studio Lhotský