Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

Tlačové správy

Výstava Labyrint sveta na Komenského námestí v Bratislave

V nedeľu 15. novembra 2020, v deň 350. výročia úmrtia J. A. Komenského, otvára České centrum Bratislava v spolupráci s Veľvyslanectvom ČR na Slovensku outdoorovú výstavu symbolicky umiestnenú na Komenského námestí. Citlivý kurátorský výber Jaroslava Anděla nám ponúka netradičné prepojenie Komenského textov s jedinečnými kolážami Miroslava Huptycha.

 

 

V Labyrinte sveta a raji srdca, najznámejšom diele Jána Amosa Komenského, putuje hlavný hrdina mestom, ktorého podoba slúži autorovi ako alegorický obraz sveta. Spojenie mestského útvaru s rozprávaním symbolického príbehu ponúka zaujímavú inšpiráciu pre plánovanú revitalizáciu Komenského námestia.

Kurátor výstavy Jaroslav Anděl vybral nadčasové pasáže Komenského textu a inšpiroval nimi českého grafika Miroslava Huptycha, ktorý ich doplnil kolážovými ilustráciami. Divák sa tak na chvíľu stane pútnikom Komenského svetom a účastníkom jeho príbehu. Táto účasť prepája rôzne časové a významové roviny, a tak obohacuje urbánnu realitu o nové významy a zároveň aktualizuje myšlienkové dedičstvo Jána Amosa Komenského v roku 350. výročia jeho úmrtia.

 

„Určitou iróniou je skutočnosť, že v našom svete často dominujú praxe a princípy, ktoré sú v priamom rozpore s Komenského zásadami a odporúčaniami. Komenského kritika spoločnosti predstavená formou alegórie v Labyrinte sveta a raji srdca je tak v mnohých ohľadoch dokonca aktuálnejšia ako bola ešte pred pár rokmi,“ komentuje hlavnú motiváciu vzniku projektu kurátor výstavy Jaroslav Anděl.

Nemenej dôležitou a silnou je výtvarná časť výstavy v réžii českého výtvarníka a ilustrátora Miroslava Huptycha. „Ako ilustrátora vybraných textov som vybral Miroslava Huptycha z dvoch dôvodov. Po prvé sa Komenského Labyrintom sveta zapodieva už dlho a získal za svoje ilustrácie cenu Magnesia litera v roku 2019, po druhé používa techniku koláže, ktorá alegorickej povahe textu mimoriadne pristane,“  hodnotí svoj výber kurátor Jaroslav Anděl.


Iniciovali sme vznik tohto projektu a otvorením výstavy symbolicky začíname oslavy výročí J. A. Komenského. Budeme sa k nim v našom programe vracať až do roku 2022, kedy si pripomenieme 430. výročie Komenského narodenia. Plánujeme putovanie tejto výstavy do ďalších slovenských miest a aj do zahraničia. Už prejavili záujem České centrá v Berlíne, Madride alebo v Holandsku,“ sumarizuje ďalšie plány riaditeľka Českého centra Monika Koblerová.

 


 

 

Realizácia výstavy: 

Autor projektu a príprava textovej časti: Jaroslav Anděl
Iniciácie a koordinácia projektu: Monika Koblerová, České centrum Bratislava
Autor výtvarnej časti: Miroslav Huptych
Grafické spracovanie: Aleš Prstek
Preklad: Petra Darovcová, České centrum Bratislava
Produkcia projektu: České centrum Bratislava a Veľvyslanectvo Českej republiky na Slovensku.

 

Výstava na Komenského námestí v Bratislave potrvá do konca novembra. Vznikla v spolupráci Veľvyslanectvom ČR na Slovensku a s podporou  Metropolitného inštitútu v Bratislave.

 

 

Kontakt pre média:

Petra Darovcová, darovcova@czech.cz

České centrum Bratislava

tel. +421 903 267 027

Web: www.ceskecentrum.sk

Facebook: www.facebook.com

Instagram: www.instagram.com