Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

O nás v médiích

O češtině na Slovensku v denníku SME

Na dvojstrane objavíte nielen rozhovory s ľuďmi, ktorí sú v každodennom styku s českým alebo slovenským jazykom, ale aj jazykové zaujímavosti či anomálie.