Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

O nás v médiích

Český dom v našom meste

Poslaním Českých centier je prenášať a prinášať českú kultúru do medzinárodného kontextu. Cieľom je akási celková propagácia Českej republiky, jej kultúry, turizmu a ďalších špecifík. České centrum v Bratislave pravidelne organizuje rôzne zaujímavé projekty a participuje na množstve kultúrnych udalostí.

Výstavný projekt Dymová hora sa otvára v spolupráci s Českým centrom.

Viac nám o nich aj o novootvorenom Českom dome v Bratislave porozprávala riaditeľka Českého centra v Bratislave Vilma Anýžová.

Česi a Slováci sú spriatelené národy, ktoré navyše spája spoločná história. Ako vnímate súčasné vzťahy medzi dvoma republikami a ich kultúrami a obyvateľmi v súčasnosti? Aktivity Českých centier v každej krajine závisia od vzájomných vzťahov s danou krajinou. So Slovenskom sú tieto vzťahy nadštandardné a z môjho pohľadu naozaj fantastické. Napokon to ukazujú aj prieskumy – vzájomne sme jeden pre druhého najpriateľskejšie a najviac obľúbené národy. Preto aj naša kultúrna výmena je veľmi živá a nie je vždy potrebné, aby do nej České centrum priamo zasahovalo. Dôležitým faktorom je aj to, že českí umelci nestratili miesto na mape slovenských kultúrnych podujatí a veľmi radi Slovensko navštevujú. 

Aká je stručná história Českých centier? Ešte v roku 1949 boli založené Československé kultúrne a informačné strediská, pričom prvé vznikli v Sofii a vo Varšave. České centrá ako nástupnícka inštitúcia potom vznikli v roku 1993. Naším zriaďovateľom je Ministerstvo zahraničných vecí Českej republiky a v súčasnosti máme 26 pobočiek po celom svete. České centrá nájdete napríklad aj v New Yorku, Soule, Tokiu či v Tel Avive. 

Od jesene 2019 je v našom meste otvorený Český dom. Porozprávajte nám o ňom viac. Český dom v Bratislave je po ambasáde ďalším českým kontaktným miestom v krásnom centre Bratislavy. Ide o symbolické posilnenie česko-slovenských vzťahov a jeho otvorením sme naplnili reciprocitu, keďže Slovenský dom v Prahe bol otvorený už pred šiestimi rokmi. Nachádzame sa na Prepoštskej ulici, v historickom dome uprostred Starého Mesta. V priestoroch Českého domu budeme po menších úpravách organizovať kultúrne udalosti komornejšieho charakteru pre miestnych a zahraničných návštevníkov, ako aj pre krajanov. Naším snom do budúcnosti je obchod s českým dizajnom na prízemí budovy. Český dom je sídlom aj ďalších českých vládnych agentúr.

České centrum ročne organizuje množstvo kultúrnych udalostí. Ktoré patria k obľúbeným na bratislavskej scéne? Pripravujeme naše vlastné podujatia, ale takisto sa často zapájame do programov slovenských inštitúcií, festivalov aj veľtrhov. Z našich podujatí minulých rokov by som spomenula napríklad Československé pedále – prejazd cyklistov z rodiska Štefánika do Masarykovho rodiska, ktorý sme organizovali k stému výročiu Československa. Pri príležitosti výročia revolúcie v roku 1989 sme na tento koncept nadviazali projektom Československé pádla, splavovali sme hraničný úsek rieky Moravy a spolu s historikmi si pripomínali, ako vtedajší obyvatelia utekali cez hranice. Každoročne sa pripájame k Dňom českej kultúry v Košiciach, kde je hlavným organizátorom krajanský Český spolok a klasikou býva predvianočné uvedenie Rybovej skladby Hej, mistře v podaní niektorého z moravských zborov a orchestrov.

Jednou z vlajkových lodí Českého centra je podujatie Noc literatúry, už stálica v bratislavskom kultúrnom priestore. Ako vnímate toto po­dujatie? Noc literatúry organizujú České centrá vo viacerých krajinách sveta, pričom v Bratislave ju pripravujeme so zahraničnými kultúrnymi inštitútmi a ambasádami a Zastúpením Európskej komisie. Aj tento rok, v stredu 13. mája sa návštevníci môžu tešiť na ochutnávky európskych kníh vydaných v uplynulom roku v slovenskom preklade. Noc literatúry, ktorá tento rok oslavuje na Slovensku už 12. ročník, stavia na osvedčenej trojkombinácii – zaujímavé knižky na nevšedných miestach čítajú obľúbení slovenskí herci či herečky. 

Jednou z vašich aktivít sú aj České stopy. O aký projekt ide? Webová stránka www.ceskestopy.sk bola spustená spoločne s otvorením nášho Českého domu v Bratislave. Cieľom je mapovať, čo „českého“ sa na Slovensku deje. Záujemcovia sa môžu dozvedieť o viacerých akciách a kultúrnych podujatiach, ktoré sú s Českom spojené. Web teda slúži najmä na propagáciu, a to aj tých podujatí, ktoré České centrum neorganizuje 

Ako České centrum podporuje turizmus? Propagácii turizmu sa České centrum venuje čiastkovo, veď na Slovensku pôsobí zastúpenie agentúry CzechTourism. Snažíme sa slovenským záujemcom ukázať možnosti kultúrneho vyžitia v Česku. Poukázať na miesta a udalosti, ktoré by si azda inak nevšimli. Z mnohých možných výletných miest by som sa zmienila napríklad o kultúrnom objekte Osmička v Humpolci, možno ho navštíviť aj cestou do Prahy. Kultúrne aj turisticky príťažlivý môže byť pre návštevníkov aj Broumovský kláštor, ktorý ponúka pestré umelecké vyžitie. Tento rok budeme istotne pokračovať aj v predstavení Adolfa Loosa, architekta, jeho pamiatky sa nachádzajú v Prahe, Plzni a stoja za pozornosť. 

 České centrum sa stará aj o vzdelávanie, vedu a výskum. Čo v rámci nich je vašou prioritou smerom do budúcnosti? Aj tento rok by sme radi pokračovali so Science café, kde pozývame úspešných českých vedcov, ktorí zrozumiteľným a príťažlivým spôsobom prezentujú svoju prácu publiku. Je pre nás veľkou výhodou, že medzi slovenským a českým jazykom nie je komunikačná bariéra, hostia môžu prednášať po česky. Ďalším formátom je nápaditá interaktívna výstava Czech Innovation Expo, ktorú sme uviedli na knižnom veľtrhu Bibliotéka / Pedagogika minulý rok v novembri. Úspech konceptu nás motivoval pripraviť putovnú verziu projektu a ukázať tak Slovensku české vynálezy novou formou. 

Pripravujete zaujímavé projekty aj vo februári? Prvým podujatím bude Dymová hora – výstavný projekt umelca Eposa 257, ktorý priblíži život bezdomovcov. V bratislavskom Klube .pod lampou sa budeme podieľať na koncerte českej kapely Mucha s Nikolou Muchovou a v design factory bude od 20. 2. na programe výstava Industriálna topografia a architektúra konverzií – ukážka úspešných premien starých industriálnych budov na funkčné priestory. Srdečne všetkých pozývame. 

 

Pripravila Diana Mašlejová

Viac informácií: www.inba.sk

Foto (C) archív