Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

Novinky

Všetky novinky

Začíná 59.ročník festivalu Smetanova Litomyšl

Už od roku 1949 sa v rodisku zakladateľa českej národnej hudby Bedřicha Smetanu, starobylej východočeskej Litomyšli, koná veľký hudobný festival. Jeho hlavnou programovou náplňou sú operné inscenácie, koncertné prevedenia opier, ale aj galakoncerty, oratóriá, kantáty a piesňové večery, teda formy, v ktorých je dominantou vokálne umenie. Bokom však nezostávajú ani hudba symfonická, inštrumentálna či komorná, priestor tu nachádza balet rovnako ako koncerty chrámovej či promenádnej hudby alebo presahy do iných žánrov.

Centrom festivalového diania je nádherný areál Štátneho zámku Litomyšl, ktorý bol v roku 1999 zapísaný na zoznam kultúrneho svetového dedičstva UNESCO. Hlavné relácie sa konajú najmä na akusticky dokonalom II. nádvorí s unikátnym výsuvným zastrešením, ale aj v audienčnej sále zámku, jeho unikátnom divadielku a kaplnke, v litomyšlských chrámoch, v Smetanovom dome a pravidelne tiež vo vybraných miestach Pardubického kraja.

Návšteva Smetanovej Litomyšle býva nevšedným zážitkom, ktorý okrem zaujímavej dramaturgie a špičkových interpretačných výkonov ponúka pobyt mimo ruch a zhon metropoly, v mieste s mimoriadnym géniom loci.

Stránky festivalu tu