Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

Novinky

Všetky novinky

Tatr(o)man v Galerii Českých center v Praze

Výstava je usporiadaná s cieľom predstaviť súčasné slovenského umenia. Koná sa v rámci výročia sto rokov od vzniku samostatného Československa.

Ako už napovedá samotný názov, cieľom výstavy je predstaviť českej verejnosti súčasnú podobu a špecifiká slovenského umenia. Pri reflexii dnešnej doby, jej politických a sociálnych problémov, sa v súčasnej slovenský umeleckej tvorbe využívajú kritické a analytické prístupy. Napriek globalizačnímu trendu dáva prednosť lokálnym kódom. V tomto prípade stojí v pozadí výstavy Tatry a Tatrmani. Na jednej strane vidíme Tatry, hory a symbolicky slovenských krajinu, a na strane druhej ironický, humorný a sarkastický pohľad na dnešné dianie prostredníctvom postoja komedianta, šaša - jednoducho Tatrmana.

Kurátorom výstavy je Vladimír Beskid.

Na výstave spolupracovali umelci Erik Binder, Michal Černušák, Marek Kvetan, Jaroslav Kyša, Stano Masár, Štefan Papčo, Lucia Tallová, Ján Vasilko.