Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

Novinky

Všetky novinky

Plzeň 2015 Európske hlavné mesto kultúry

V roku 2015 vás Plzeň pozýva na viac ako 600 podujatí. Divadlo, koncerty, výstavy, akcie vo verejnom priestore, umelecké intervencie. Ale je tu jedna dôležitá vec: ako sa hovorí, "kultúra je viac". Európske hlavné mesto kultúry je projekt, ktorý je viac ako festival, viac než prezentácie umelcov, viac ako jednorazové oživenie mesta, viac ako reklamný priestor pre sponzorov. Je to projekt, ktorý má silu zmeniť vnímanie Plzne, vnímanie úlohy kultúry, stať sa míľnikom vo vývoji mesta.

Program nájdete na stránke tu

Celoročný program Európskeho hlavného mesta kultúry vytvára priestor na podporu Plzne ako nového medzinárodného kultúrneho centra. Svet uvidí, počuje a ochutná krásu jedinečného stretnutia tradície a inovácie. Živá pripomienka ikonických osobností spojených s kultúrnym a tvorivým životom Plzne v kombinácii s originálnymi nápadmi umelcov a organizátorov z celej Európy tvoria v programe jedinečný mix veľkých i malých udalostí, kultúrnych podujatí pre širokú verejnosť i úzko zamerané publikum, jednorazových zážitkov i dlhodobých rozvojových projektov.

Touto transformáciou Plzeň, jej obyvatelia, správcovi a partneri na všetkých úrovniach prechádzajú už od prvého impulzu ku kandidatúre. V tomto procese si ľudia uvedomujú, že kultúra je každodennou súčasťou ľudského života a celospoločenské témy. Čo iné by nás nútilo denne debatovať o zmysle investícií do kultúry a kultúrnej infraštruktúry? Čo iné by nás nútilo denne hľadať argumenty pre vyvažovanie špičkové kultúry, podpory talentov a komunitného umenia? Čo iné by nás nútilo stavať novú budovu Fakulty dizajnu a umenia alebo Nové divadlo? Čo iné by nútilo vedenie mesta a úradníkov Magistrátu mesta Plzne denne debatovať a rozhodovať o kultúre a umení, o európskej myšlienke? Toto je obrovský efekt projektu Európske hlavné mesto kultúry. Kultúru dostal medzi hlavné témy celospoločenskej debaty.

Európske hlavné mesto kultúry je veľkou príležitosťou objaviť, čo všetko kultúra znamená a prináša, koho oslovuje a zapája. Na dlho dopredu nebude lepšie šanca ukázať, že kultúra je každodennou súčasťou života všetkých, že sa s ňou stretávame na každom kroku. Že významne zvyšuje kvalitu života celej spoločnosti svojou schopnosťou odpovedať na ľudské otázky inak ako tabuľkami, číslami, grafmi a krivkami. Rok 2015 v Plzni predstaví, ako vás opera dojme k slzám, ako vás výstava naučí toleranciu k iným kultúram, ako výtvarné umenie vo verejnom priestore objavuje nové kontexty známych miest, aké emócie zažijete na Európskom dni susedov.

Projekty Plzne 2015 a našich partnerov zároveň ukazujú, že kus umelca a tvorivé osobnosti je v každom z nás - či už ste organizátor malého festivalu, ktorý využije darcovskú platformu Everfund, zručný dizajnér, ktorý si vyrobí svoj prvý prototyp v spoločnej dielni v depe, busker , ktorý hrá do klobúka v Kopeckého sadoch, jeden z viac než 300 študentov kurzov Arts Managementu, ktorý získava skúsenosti pre rozvoj svojich projektov, partia žiakov strednej školy, ktorá sa zapojí do slávnostného zahájenia alebo zvedavý návštevník mesta, ktorý sa nechá strhnúť komentovanú prehliadkou s mobilnou aplikáciou Skryté mesto.