Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

Novinky

Divadelný festival Akcent

Od 10. do 27. novembra sa v pražskom divadle Archa koná špecifický medzinárodný divadelný festival, ktorého cieľom je predstaviť formát tzv. dokumentárneho divadla. Vedľa uznávaných svetových tvorcov festival uvedie aj tvorbu mladých divadelníkov, ktorých originalita je prísľubom budúceho smerovania dokumentárneho divadla. Témou, ktoré spája všetky projekty, ktoré sa na festivale predstavia, je skúmanie miest a situácií, v ktorých sa rodí zlo.

Designblok 2016

Najvýznamnejšia prehliadka súčasneho dizajnu v Prahe sa bude konať od 27. do 31. októbra. Už druhý krát bude jej hlavná centrála v areáli výstaviska Holešovice. Medzi hlavnými hosťami je francúzsky dizajnér Francois Azambourgh. V programe je aj výber z najlepších diplomových prác absolventov dizajnérskych škol naprieč Európou.

Medzinárodný festival dokumentárnych filmov Ji.hlava

Od 25. do 30. októbra prebieha v Jihlave jubilejný 20. ročník Medzinárodneho festivalu dokumentárnych filmov. Do programu organizátori zaradili retrospektívu tých najlepších dokumentov, ktoré diváci v minulosti videli na festivale. Do Ji.hlavy zavíta americký experimentálny filmar Bill Morrison, program predstaví ruskou filmovou avantgardu i prierez islandskou kinematografiou. Režisérsky masterclass bude mať islandská legenda Fridrik Thor Fridriksson. Na pozvánie MFDF príde aj americký psycholog Philip Zimbardo, ktorý pri tejto príležitosti obdrží čestný doktorát Univerzity Karlovej.

Nedožité 80. narodeniny Václava Havla

V tomto roku si pripomíname nedožité 80. narodeniny Václava Havla (5. 10. 1936 – 18. 12. 2011). Pri tejto príležitosti sa koná mnoho spomienkových akcií napríklad v dramaturgii Knižnice Václava Havla. Výročie si pripomínajú aj České centrá. Organizujú v Európe aj Amerike výstavy, divadelné predstavenia, filmové projekcie, prednášky, besedy s pamatníkmi. Na Slovensku to bude napríklad výstava fotografií Václav Havel Politika a svedomie v Košiciach a výstava Václav Havel Občan a dramatik v Piešťanoch a v Bratislave.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10


Naši partneri