Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

Novinky

Czech.global

Cieľom projektu je vybudovať otvorenú platformu, ktorá prepojí všetkých Čechov, potomkov Čechov a priateľov Českej republiky kdekoľvek na svete, aby o sebe vedeli, pomáhali si a Česká republika s...

České centrum na Mesiaci fotografie 2020

Mesiac november je už tradične Mesiacom fotografie. České centrum Bratislava na tomto jubilejnom 30. ročníku participuje na výstavách Komédia fotografie medzi zrnom a pixelom a na Troch dekádach....

Newsletter: Labyrint sveta na Komenského námestí v Bratislave

V nedeľu 15. novembra 2020, v deň 350. výročia úmrtia J. A. Komenského, otvára České centrum Bratislava v spolupráci s Veľvyslanectvom ČR na Slovensku outdoorovú výstavu symbolicky umiestnenú na...

Newsletter: Oslavy Dňa vzniku samostatného Československa

Poďte s nami osláviť Deň vzniku samostatného Československa. Veľvyslanectvo ČR na Slovensku spoločne s Českým centrom Bratislava tento rok pripomínajú štátny sviatok výstavou a koncertom. Obidve veci...

Príhovor veľvyslanca ČR na Slovensku k štátnemu sviatku

Videopríhovor veľvyslanca ČR na Slovensku Tomáša Tuhého k štátnemu sviatku.

České hrdinky v knižnej podobe

Rozprávanie o šesťdesiatich výnimočných a nohokrát zabudnutých hrdinkách z českej kotliny od tých najdávnejších čias až po súčasnosť sprevádza originálne portréty od študentov plzenskej "Sutnarky",...

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10


Naši partneri