Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

Novinky

Všetky novinky

Nový informačný portál CzechPlatform

České centrá v spolupráci s Ministerstvom zahraničných vecí uvádzajú do prevádzky projekt CzechPlatform. Neplatený informačný portál, ktorý je na czechplatform.cz, mapuje české aktivity v zahraničí podporované zo štátnych aj súkromných zdrojov naprieč sektormi a prispieva ku koordinovanejšej zahraničnej prezentácii.

web projektu

 

O projekte:

"Aktivitám v oblasti brandu země se věnují Česká centra dlouhodobě jako příspěvková organizace Ministerstva zahraničních věcí pro propagaci Česka, jejímž posláním je prosazovat české kulturní a kreativní průmysly na mezinárodním poli, prezentovat úspěchy české vědy, výzkumu a inovací a posilovat dobré jméno naší země v zahraničí. Česká centra využívají zkušeností a inspirace ze své zahraniční praxe a v koordinaci a pod supervizí MZV vytvářejí projekty pro zefektivnění české zahraniční prezentace, jako byl např. projekt CzechIdea a další.

Novým projektem Českých center je webový portál CzechPlatform, koncipovaný zejména pro podporu exportu kulturních a kreativních průmyslů, který zároveň nabízí otevřené prostředí pro mapování dalších aktivit spojených s českou zahraniční prezentací. Platforma by měla přispět k větší propojenosti a zefektivnění aktivit s českou účastí v zahraničí a vytvořit nástroj, jak tyto nezanedbatelné a neustále rostoucí aktivity systematicky monitorovat." 

 

Hlavní cíle projektu CzechPlatform:

  • vytvořit prostředí pro mapování aktivit českých kulturních a kreativních průmyslů v zahraničí realizovaných ze státních i soukromých zdrojů
  • nabídnout prostor pro vzájemnou spolupráci, koordinaci a zefektivnění české zahraniční prezentace
  • poskytnout bezplatně službu českým aktérům, kteří se prezentují ve světě a chtějí, aby se o jejich aktivitách vědělo
  • vyvinout komplexní nástroj pro zpětnou vazbu prezentace v zahraničí, statistické údaje, plánování, hodnocení