Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

Novinky

Všetky novinky

Medzinárodný festival dokumentárnych filmov Ji.hlava

Od 25. do 30. októbra prebieha v Jihlave jubilejný 20. ročník Medzinárodneho festivalu dokumentárnych filmov. Do programu organizátori zaradili retrospektívu tých najlepších dokumentov, ktoré diváci v minulosti videli na festivale. Do Ji.hlavy zavíta americký experimentálny filmar Bill Morrison, program predstaví ruskou filmovou avantgardu i prierez islandskou kinematografiou. Režisérsky masterclass bude mať islandská legenda Fridrik Thor Fridriksson. Na pozvánie MFDF príde aj americký psycholog Philip Zimbardo, ktorý pri tejto príležitosti obdrží čestný doktorát Univerzity Karlovej.