Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

Novinky

Všetky novinky

Medzinárodná súťaž

Medzinárodnú súťaž New Economic Talent 2018 vyhlasuje CERGE-EI (spoločné pracovisko Karlovej Univerzity v Prahe a Akadémia vied Českej republiky) už po štvrtý krát. Cielom súťaže je predovšetkým podpora záujmu o ekonomický výskum. Súťaž prebieha v angličtine a má veľmi široké publikum (študenti a absolventi rôznych bakalárskych a magisterských odborov, nielen ekonómie). Najdôležitejšou súčasťou výhry (okrem peňažnej ceny) je príležitosť získať spätnú väzbu na prihlásenú prácu a nadviazať kontakty, ktoré môžu byť rozhodujúce pre ďalší výzkum.

Termín uzávierky prihlášok: 28.2.2018