Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

Novinky

Všetky novinky

Mapovánie kultúrnych a kreatívnych priemyslov v ČR

10. 2. 2016 Inštitút umenia ČR vydal obsiahlu publikáciu Mapovanie kultúrnych a kreatívnych priemyslov v ČR – II. zvazok s podtitulom Stav, potreby a trendy. Publikácia nahliada na celú problematiku komplexne, pričom doraz je kladený na zmapovanie silných a slabých stránok a možností riešení. Každá štúdia ponúka návrhy typových projektov, ktoré sa dajú uplatniť ako na štátnej, tak regionálnej úrovni. Publikácia sa dá stiahnuť tu: http://www.idu.cz/cs/mapovani-kulturnich-a-kreativnich-prumyslu-v-cr-sv-3