Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

Novinky

Všetky novinky

Festival současné fotografie OFF Bratislava

Nakoľko je genéza vopred determinovaná vec a nakoľko je záležitosťou náhody? Aby vzniklo niečo nové, musí najprv to staré zaniknúť? Aj na tieto otázky sa zameriava už jedenásty ročník festivalu súčasnej fotografie OFF Bratislava, s názvom Zrodení z morskej peny. Tento ročník upriamuje svoju pozornosť na mystérium zrodu, ktoré spočíva v jedinečnosti stvorenia novej entity. Z toho, čo tu už bolo, vzniká niečo odlišné. Jednotlivci, fotografické skupiny, kluby, školy, všetci záujemcovia môžu zasielať svoje práce na danú tému prostredníctvom elektronickej prihlášky do 31. mája 2020.

 

Viac informácií: offbratislava.sk

Foto (C) OFF Bratislava