Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

Novinky

Všetky novinky

Concertino Praga

September 2014, Concertino Praga je medzinárodná rozhlasová súťaž mladých hudobníkov ktorú Slovenský rozhlas organizuje od roku 1966. Je určená začínajúcim mladým interpretom do 18 rokov. V trojročnom cykle je súťaž striedavo vypisovaná v odboroch husle, klavír, violončelo a gitara, ďalej pre dychové nástroje flautu, hoboj, klarinet, fagot a trúbku, či v odbore komorná hra v obsadení duo až kvinteto. Súťaž je členom Európskej únie hudobných súťaží mládeže (EMCY) a je usporiadaná pod patronátom Európskej vysielacej únie (EBU). Každoročne vrcholí slávnostným koncertom v pražskom Rudolfíne, kde laureáti obhajujú svoje prvenstvo pred rozhlasovým mikrofónom a televíznymi kamerami. Sólistov tu spravidla sprevádza Symfonický orchester Slovenského rozhlasu (ZOCR). Laureáti ďalej vystupujú na tradičnom Juhočeskom festivale Concertino Praga, celkovo na piatich koncertoch v prekrásnych sálach juhočeských zámkov. Absolútnemu víťazovi vydáva Slovenský rozhlas vlastné profilové CD, laureátom potom kompilačné CD s výberom z ich ocenených súťažných snímok. Usporiadateľ ponúka tiež ďalšie koncertné príležitosti v nasledujúcich rokoch v ČR i zahraničí. Do súťaže sa môžu hlásiť talentovaní hudobníci vo vopred stanovených vekových kategóriách z celej Európy. Prihlasovací formulár vám na požiadanie radi pošleme. prihlasovací formulár nájdete tu: http://www.rozhlas.cz/concertino_english/about/_zprava/935952 Uzávierka na registráciu je 31. október a uzávierka posielania nahrávok je 13 december 2014