Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

Novinky

Všetky novinky

Československá štátnosť 1918

Výstava Československá štátnosť 1918 pripomína zrod Československa ako spoločného štátu Čechov a Slovákov. Pripomína dôležité osobnosti, ktoré sa najviac zaslúžili o jeho vznik a uznanie v zahraničí. Približuje dobovú situáciu a vojenskú pripravenosť mladého štátu. Popisuje obyvateľov a ich národnostné rozloženie. A napokon kultúru, úspechy na svetovom trhu a významné objavy Čechov aj Slovákov. Texty sú sprevádzané bohatým rôznorodým obrazovým materiálom.

Výstava Československá štátnosť 1918 obsahuje 11 samostatných panelov. V každom z nich je obsiahnutá jedna samostatná téma.

V prípade záujmu o výstavu Československá štátnosť 1918 nás kontkaktujte na emailovej adrese darovcova@czech.cz 

Pár vybraných ukážok: