Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

Novinky

Všetky novinky

Cena EXIT 2017

Fakulta umenia a dizajnu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem vyhlasuje 8. ročník súťaže pre študentov českých a slovenských vysokých umeleckých škôl. Cena EXIT má charakter bienále. Finálnym zámerom súťaže je realizácia projektov finalistov v Galerii Emila Filly v Ústí nad Labem, vydanie katalógu k výstave finalistov a poskytnutie štipendiá pre víťaza súťaže vo výške 30 000 Kč.

O víťazovi a finalistoch rozhodne odborná komisia Ceny EXIT 2017 v zložení:

Vlado Beskid (kurátor a teoretik umenia, SK),

Jana Hojstričová (VŠVU v Bratislave, SK),

Dorota Kenderová (Východoslovenská galéria Košice, SK),

Matěj Smetana (FaVU VUT v Brně, CZ),

Jiří Surůvka (FU OU v Ostravě, CZ),

Štěpánka Šimlová (FAMU v Praze, CZ),

Aleksandra Vajd (VŠUP v Praze, CZ),

Petr Vaňous (AVU v Praze, CZ),

Robert Vlasák (FUD UJEP v Ústí nad Labem, CZ).

Harmonogram súťaže:

• 13. 3. 2017 → vyhlásenie Ceny EXIT 2017

• 9. 6. 2017 → uzávierka odovzdania projektov

• 24. 6. 2017 → 1. zasadnutie odbornej komisie, výber finalistov súťaže

• júl 2017 → zverejnenie výsledkov na webe, dohodnutí realizácie výstavy s finalistami

• júl-august 2017 → realizácie výstavných projektov finalistov, príprava katalógu k výstave

termín výstavy: 9. 9. - 14. 10. 2017

• 27. 9. 2017 → 2. zasadnutie odbornej komisie, vyhodnotenie víťaza, slávnostné vyhlásenie víťaza za účasti odbornej komisie a krst katalógu v Galerii Emila Filly v Ústí nad Labem

Náležitosti prihlásených projektov a viac informácií tu.