Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

Novinky

Všetky novinky

Bohemistický seminár

Moravská zemská knihovna vyhlasuje seminár pre zahraničných bohemistov. Uskutoční sa od 15. 7. – 21. 7. 2018. V priebehu seminára bude opäť udelená Cena Premia Bohemica za mimoriadny prínos českej literatúre v zahraničí.

 

 

Bohemistický seminář

Zlín 15. - 21. července 2018

 

Moravská zemská knihovna vyhlašuje seminář určený pro zahraniční bohemisty. V roce 2018 je realizován ve spolupráci s Fakultou multimediálních komunikací Univerzity Tomáš Bati ve Zlíně a pod záštitou děkanky FMK UTB doc. Mgr. Ireny Armutidisové.

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně (UTB) je dynamicky se rozvíjející vysokou školou, která poskytuje širokou nabídku studia humanitních, přírodovědných, technických i uměleckých oborů na šesti fakultách. Je centrem špičkové vědy a výzkumu v republikovém a v mnoha směrech i v mezinárodním měřítku. Fakulta multimediálních komunikací je vnímána jako přední výukové pracoviště v České republice především ve vztahu k oborům výtvarného umění, designu a fotografie.

Přednášky letošního bohemistického semináře vznikají ve spolupráci s odborníky z předních pracovišť humanitních věd, kteří se zabývají českou kulturou a literaturou.  Tematicky se seminář zaměří na tři oblasti: v kontextu prvorepublikového Zlína představí moderní českou architekturu, umění a kulturu první republiky, poskytne vhled do aktuálního dění v české literatuře a kultuře a nabídne dílnu uměleckého překladu. V doprovodném programu se účastnící vydají do Luhačovic Leoše Janáčka a Dušana Jurkoviče. Lidovou kulturu moravsko-slovenského pomezí pak budou mít možnost studovat v Rožnově pod Radhoštěm a ve Vizovicích.

Kulturní nabídka semináře bude založena jednak na filmových programech a jednak na autorských čteních. V průběhu semináře bude opět udělena Cena Premia Bohemica za mimořádný přínos české literatuře v zahraničí.

Seminář se uskuteční ve dnech 15. 7. – 21. 7. 2018. Pracovní část semináře je plánována od 16. do 20.7. Ubytování bude zajištěno ve Zlíně po celou dobu konání semináře, odkud budou podnikány fakultativní výlety. Přihlášky posílejte v termínu do 31. 5. 2018 na adresu sinclova@mzk.cz. Registrační poplatek, z něhož bude hrazeno ubytování, doprava v průběhu semináře, exkurze i stravování, činí 2000 korun.

Vzhledem ke zvyšujícímu se zájmu o účast na semináři budeme moci přijmout pouze šedesát přihlášek, rozhodující bude termín doručení, děkujeme za pochopení.

 

S pozdravy

 

Prof. PhDr. Tomáš Kubíček, Ph.D.

Moravská zemská knihovna