Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

Novinky

Všetky novinky

Básne SK/CZ 2020

Občianske združenie literarnyklub.sk a české vydavateľstvo Fra vyhlásili 15.mája 2020 10. ročník literárnej súťaže Básne SK/CZ, ktorého sa môžu zúčastniť autori/ky so slovenskými alebo českými príspevkami.

Súťaže sa môže zúčastniť autor/ka s cyklom básní v slovenskom alebo českom jazyku. Súťaž je verejná, anonymná a neviaže sa na nijaké spisovateľské, spoločenské či politické organizácie. Prihlásená práca (ani jej časť) nesmie byť do slávnostného vyhlásenia výsledkov nikde publikovaná (ani na internete). Účastník môže poslať do súťaže minimálne 3 a maximálne 12 básní. Jedna súťažná báseň môže byť v rozsahu maximálne jednej normostrany (1800 znakov vrátane medzier).

Príspevky sa prijímajú elektronicky prostredníctvom jednoduchého formulára na webovej stránke http://basne.literarnyklub.sk.