Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

Novinky

Všetky novinky

BÁSNE SK/CZ 2018

Občianske združenie literarnyklub.sk a české vydavateľstvo Fra vyhlásili 1.júla 2018 do 31.augusta 8. ročník literárnej súťaže Básne, ktorého sa môžu zúčastniť nie len slovenskí autori, ale aj aj autori s českými príspevkami.

Súťaže sa môže zúčastniť autor/ka s cyklom básní v slovenskom alebo českom jazyku. Súťaž je verejná, anonymná a neviaže sa na nijaké spisovateľské, spoločenské či politické organizácie. Prihlásená práca (ani jej časť) nesmie byť do slávnostného vyhlásenia výsledkov nikde publikovaná (ani na internete). Účastník môže poslať do súťaže minimálne 3 a maximálne 12 básní. Jedna súťažná báseň môže byťv rozsahu maximálne jednej normostrany (1800 znakov vrátane medzier).

Viac informácií o súťaži : www.basne.literarnyklub.sk