Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

Novinky

Všetky novinky

Dotazník - Ako vidíte Česko?

V rámci projektu CzechImage, ktorý iniciovala České centrá v súvislosti s konaním širokého radu podujatí organizovaných pri príležitosti stého výročia založenia našej republiky, si Vás dovoľujeme požiadať o vyplnenie krátkeho dotazníka.

Projekt CzechImage otvára verejnú i odbornú diskusiu, aká je súčasná „značka“ Českej republiky po sto, resp. dvadsiatich piatich rokoch existencie, aké konkrétne kroky robiť k podpore a kultivácii celkového obrazu ČR doma aj v zahraničí. Cieľom projektu CzechImage je získať pohľad mladej generácie na súčasnú image Česka. Priniesť by mal odpovede na otázky: Ako vidíme sami seba, ako nás vidia a hodnotia v zahraničí? Na čo sme hrdí, čo nás charakterizuje a čím sme jedineční? Vyplnenie dotazníka vám zaberie len chvíľu. 

www.alocin.cz