Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

Program

Novinky

Galéria
Videá

Galéria

Videá

Video placehodler

Nominácie na Premia Bohemica

Moravská zemská knihovna v Brne vyhlasuje prijímanie nominácií na cenu Premia Bohemica 2018. Cena je určená zahraničnému bohemistovi, ktorý sa vo svojej krajine zaslúžil vo výraznej miere o propagáciu českej literatúry. Je vyhlasovaná na základe poverenia ministra kultúry Českej republiky. O udelení ceny rozhodne komisia zložená z popredných literárnych vedcov z univerzitných aj akademických pracovísk v Českej republike a tiež z minulých laureátov ceny.

Ministerstvo kultúry vyjadruje udelením ceny úctu k práci zahraničných bohemistov, ktorí pomáhajú šíriť prostredníctvom českej literatúry povedomie o českej kultúre a spoločnosti, a tak upevňujú pozíciu Českej republiky vo svete. Nominácie a zdôvodnenie návrhu zasielajte do 1. mája 2018 na adresy  premiabohemica@mzk.cz alebo Moravská zemská knihovna, Premia Bohemica, Kounicova 65a, 601 87 Brno. Viac informácií nájdete tu:

https://cs.wikipedia.org/wiki/Cena_Premia_Bohemica

http://www.ucl.cas.cz/ceny/?c=33

Kontaktnou osobou je prof. PhDr. Tomáš Kubíček, PhD (tomas.kubicek@mzk.cz).