Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

Program

Novinky

Galéria
Videá

Galéria

Videá

Video placehodler

Mini wonders / česká hračka včera a dnes

V rámci Designbloku 2018 pripravili Česká centra výstavu zaoberajúce sa históriou a inovácií českých hračiek. Výstava vyzdvihuje fenomén českej hračky, predstaví na jednej strane tvorbu súčasných autorov a na strane druhej ikony doteraz vyrábané v Českej republike, ktoré sa zapísali do dejín českej kultúry a spoločnosti počas posledných sto rokov.