Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

Program

Novinky

Galéria
Videá

Galéria

Videá

Video placehodler

Jiří Trnka

Výstava Českých centier pripravená pri príležitosti 100 výročia narodenia najvýraznejšej osobnosti umeleckej scény 20. storočia, ktorej prínos v oblasti animovaného filmu a ilustračnej tvorby je reflektovaný a oceňovaný nielen v domácom, ale aj v svetovom kontexte.