Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

Galéria

Súčasný český industriál

Výstava sa usiluje zmeniť pohľad na architektúru priemyselných objektov. Kurátori P. Volf a D. Merta vybrali štyri desiatky funkčných stavieb, napr. vinárstvo, vodná elektráreň, pekáreň, ktoré nerezignovali na estetično a kontext. Súčasťou vernisáže bude aj prednáška I. Kroupu a koncert kapely Dekadent Fabric www.designfactory.sk