Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

Galéria

Slávnostné predávanie certifikátov z českého jazyka

V Českom centre sme prvý krát odovzdávali certifikáty úspešným absolventom certifikovanej skúšky z českého jazyka.