Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

Galéria

MUSICA FLOREA

České hudobné teleso bolo hosťom vianočného koncertu Slovenskej filharmónie . V repertoári má skladby od raného baroka po vrcholný klasicizmus s dôrazom na pôvodné české diela s prihliadnutím k dobovej interpretačnej praxi. Na replikách dobových nástrojov hrali pod taktovkou Mareka Štryncla.