Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

Galéria

Európsky deň jazykov v Mani

Rada Európy v roku 2001 vyhlásila 26.september za Európsky deň jazykov. Školy v členských krajinách si tento deň každoročne pripomínajú prostredníctvom rôznych aktivít. Cieľom je podpora štúdia cudzích jazykov vo všetkých vekových skupinách obyvateľstva a podpora jazykovej a kultúrnej rozmanitosti Európy.