Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

Galéria

Česká mše vánoční

Amatérsky hudobný súbor z Dolných Bojanovíc uvedie tradičnú českú vianočnú cirkevnú skladbu, ktorá rozpráva o zvestovaní Kristovho narodenia a príchode pastierov ku jasličkám. Je zasadená do českého prostredia a pre svoju radostnú a sviežu atmosféru je veľmi obľúbená. Hudbu aj text k tejto skladbe napísal J. J. Ryba v roku 1796. Spoločne pripravili: Veľvyslanectvo ČR na Slovensku, České centrum, Miestny úrad Staré Mesto a CzechTourism.