Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

Vzdělávání

  • prezentace českých škol a poskytování informací o možnostech studia v ČR
  • zodpovězení na otázky, které se týkají fungování školství v ČR a možností  studia v ČR
  • organizování  tematických odborných přednášek 
  • setkávání studentů, spolupráce s českými studenty v průběhu jejich studijního pobytu v zahraničí

Naši partneři