Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

Kultura

  • organizování výstav, koncertů, autorských čtení, přednášek, diskusí, filmových a divadelních představení, setkávání (např. krajanů), charitativních akcí atp.
  • spolupráce se slovenskými i zahraničními kulturními institucemi
  • pomoc při zajišťování české účasti na mezinárodních festivalech
  • prezentace akcí připravovaných v ČR -poskytování informací o mezinárodních festivalech a dalších zajímavých projektech
  • poskytování informací o kulturních zařízeních
  • informování zahraničních zájemců o kulturním dění v ČR
  • spolupráce s českými vydavateli a prezentace jejich nabídky v zahraničí
  • České centrum v Bratislavě je členem EUNIC  cluster Bratislava

Naši partneři