Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

Program

15.11.2020 - 30.11.2020

Labyrint světa na Komenského náměstí

V den 350. výročí úmrtí J. A. Komenského 15. listopadu 2020 zahajuje České centrum Bratislava ve spolupráci se Zastupitelským úřadem ČR na Slovensku outdoorovou výstavu ve veřejném prostoru umístěnou symbolicky na Komenského náměstí. Kurátor výstavy Jaroslav Anděl ji koncipoval speciálně pro tento prostor: ve specifickém kontextu zde bude možné vidět netradiční a nečekaná prolnutí úryvků textu citátů z Labyrintu světa spolu s jedinečnými kolážemi od Miroslava Huptycha. Výstava zajímavě promítá Komenského svět do dnešní reality.

 

 

V Labyrintu světa a ráji srdce, nejznámějším díle Jana Amose Komenského, putuje hlavní hrdina městem, jehož podoba slouží autorovi jako alegorický obraz světa. Spojení městského útvaru s vyprávěním symbolického příběhu nabízí zajímavou inspiraci pro plánovanou revitalizaci Komenského náměstí. Kurátor výstavy Jaroslav Anděl propojil nadčasové pasáže Komenského textu s kolážové ilustracemi českého grafika Miroslava Huptycha.  

Divák se tak stane na chvíli poutníkům Komenského světem a účastníkům jeho příběhu. Tato účast znamená propojovat různé časové a významové roviny, a tak obohacovat Urban realitu o nové významy. Současně umožňuje novým způsobem aktualizovat myšlenkové dědictví Jana Ámose Komenského v roce 350. výročí jeho úmrtí.  

 

 Určitou ironií je skutečnost, že v našem světě často dominují praxe a principy, které jsou v přímém rozporu s Komenského zásadami a doporučeními. Komenského kritika společnosti představena formou alegorie v Labyrintu světa a ráji srdce je tak v mnoha ohledech dokonce aktuálnější než byla ještě před pár lety,“ komentuje hlavní motivaci vzniku projektu kurátor výstavy Jaroslav Anděl.   

Neméně důležitou a silnou je výtvarná část výstavy v režii českého výtvarníka a ilustrátora Miroslava Huptycha. "Jako ilustrátora vybraných textů jsem vybral Miroslava Huptycha ze dvou důvodů. Zaprvé se Komenského Labyrintem světa zabývá už dlouho a získal za své ilustrace cenu Magnesia litera v roce 2019, po druhé používá techniku koláže, která alegorické povaze textu mimořádně sluší, " hodnotí svůj výběr kurátor Jaroslav Anděl. 


"Iniciovali jsme vznik tohoto projektu a otevřením výstavy symbolicky začínáme oslavy výročí J. A. Komenského, budeme se k nim v našem programu vracet až do roku 2022, kdy si připomeneme 430. výročí Komenského narození. Plánujeme putování této výstavy do dalších slovenských měst a také do zahraničí. Už projevili zájem České centra v Berlíně, Madridu nebo v Holandsku, " shrnuje další plány ředitelka Českého centra Monika Koblerová.


Realizační tým výstavy:

Autor projektu a příprava textové části: Jaroslav Anděl

Iniciace a koordinace projektu: Monika Koblerová, České centrum Bratislava

Autor výtvarné části: Miroslav Huptych

Grafické zpracování: Aleš Prstek

Překlad: Petra Darovcová, České centrum Bratislava

Produkcia projektu: České centrum Bratislava a Veľvyslanectvo Českej republiky na Slovensku. 

Vznikla v spolupráci Veľvyslanectvom ČR na Slovensku a s podporou  Metropolitného inštitútu Bratislavy. 


 

Fotografie z otovorenia výstavy

 

O výstave  v médiích: 

Výstava Labyrint sveta pripomína J. A. Komenského

České centrum otvorilo v Bratislave outdoorovú výstavu Labyrint sveta

Výstavu Labyrint sveta otvoria vonku na námestí

Na Komenského námestí otvorili výstavu Labyrint sveta

 

 

Virtuální prohlídka - Labyrint světa na Komenského náměstí

 

 

Místo konání:

Bratislava, Komenského námestie

Datum:

Od: 15.11.2020
Do: 30.11.2020

Organizátor:

České centrum