Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

Program

10.5.2019 - 30.5.2019

Vladimír Birgus na Dnech fotografie v Levicích

Vladimír Birgus byl počátkem 80. let jedním z prvních českých fotografů, který intenzivně a invenčně využíval v dokumentární fotografii barvu. Ta je v jeho dílech nosným prvkem a je natolik autonomní, až si podmaňuje celkovou kompozici fotografie nesoucí výrazné malířské kvality. Výstava je součástí 12. ročníku mezinárodního fotografického festivalu Dny fotografie v Levicích 2019.

 

 

Pohľad fotografa často mieri niekam za postavy, prípadne ich dokonca úplne opúšťa. Výrez neba s fragmentom hlavy a preletom vtákov, či postavy obrátené chrbtom k fotoaparátu ukazujú pohyb fotografovho pohľadu nahor od ľudského diania k nebeským výškam, kde svoje dynamické príbehy už hrajú len mraky. Sú to takmer kontemplatívne snímky, v ktorých hrá prím vzdušný živel. Odklon od sveta zaplneného dynamickým a nepredvídateľným pohybom ľudí na Birgusových snímkach je vyvážený okrem portrétnych fotografií najmä zábermi interiérov, v ktorých azda najvýraznejšie cítime chvenie ľudskej existencie. Snáď práve preto sú tieto niekedy rafinované zábery tak silné. Absentujúci ľudia sú tu vlastne o to viac prítomní svojou energiou, ktorou je preniknutý interiér. Prelud niektorých fotografií je založený na farbe, tvoriacej jednotlivé plochy ako abstraktné plátno, do ktorého je presne vsadený dej, záznam situácie, v ktorej ľudia dotvárajú presný kompozičný zámer. Je pozoruhodné, ako dokáže Vladimír Birgus pracovať s jednotlivými farebnými plánmi a do nich zasadenými postavami. Formálne vycizelované fotografie sú v kompozícii a práca s farbou je ukážkou rokmi vybrúseného prístupu k fotografickému obrazu.

Luděk Lukuvka

 

Vladimír Birgus  sa narodil 5. mája 1954 vo Frýdku-Místku. Vyštudoval odbor literatúra - diavdlo - film na Filozofickej fakulte Univerzity Palackého v Olomouci (1978, doktorát 1980). Paralelne študoval tiež fotografiu na FAMU v Prahe. Od roku 1978 bol odborným asistentom katedry fotografie na FAMU, od roku 1994 docentom, od roku 1999 profesorom. V rokoch 1998-2002 viedol Kabinet dejín a teórie fotografie pri katedre fotografie Filozoficko-prírodovedné fakulty Sliezskej univerzity v Opave.

Vladimír Birgus patrí k významným osobnostiam českej i európskej fotografie. Vo svojom odbore zastáva pole fotografa, publicistu, historika i pedagóga. Okrem iného je autorom cenených kníh Moderní krása - Česká fotografická avantgarda 1918-1948 a Česká fotografie 20. století. Odborne sa venoval prácam Františka Drtikola, Jaroslava Rössler či Eugena Wiškovského. Ako aktívny fotograf dosiahol medzinárodného renomé a má za sebou desiatky domácich i zahraničných výstav.

 

Viac info www.roslevice.sk

foto (C) Vladim+şr Birgus, Sydney, 2010

 

Místo konání:
Levice, Synagóga, Kalmána Kittenbergera 1
Datum:

Od: 10.5.2019
Do: 30.5.2019

Organizátor:

České centrum je spoluorganizátor akce