Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

Program

16.4.2002 0:00 - 0:00

Toulky českou minulostí

Cyklus programů věnovaný české minulosti a kultuře.

Česko-rakouské koprodukční představení vídeňského divadelního studia „Theater Memory“ proběhlo ve středu 17.4.2002 v Českém centru ve Vídni. Autoři Axel Bagatsch a Jaroslav Kořán vycházejí z textů mj. Jakuba Demla, Franze Kafky a Jana Skácela. Malířka Barbara Kirner tvoří během představení obrazy, které na konci představení, když se rozsvítí světla v sále, promění prostor v galerii, přičemž publikum může posoudit výsledek „malování ve tmě“. V tomto případě bude její obraz vytvořen na nekonečném plátně a stane se tak součástí právě probíhajícího projektu „Orbis pictus:Evropa“.

Z náhodného setkání pražského avantgardního instrumentalisty Jaroslava Kořána na mezinárodním divadelním festivalu v říjnu 2001 v Plzni s rakouským divadelníkem Alexem Bagatschem vznikla zvláštní spolupráce, která se vyvíjí až k zatím poslednímu společnému představení „Fallen. Ein Nachtstück“ (Pád. Noční příběh).

Oba umělce spojuje podobný přístup k tvorbě představení, a tím je improvizace. Jaroslav Kořán pracuje již 10 let na improvizovaných hudebních představeních se „Zapomenutým orchestrem země snivců“ a „Orlojem snivců“. Orloj snivců je hudební nástroj, hrající instalace z nalezených kovových předmětů, což právě Alexe Bagatsche nejvíce zaujalo.

Divadelník, hudebník a producent Axel Bagatsch žije a tvoří ve Vídni a do svého setkání s Jaroslavem Kořánem se věnoval klasickému divadlu. Nyní však vytvořil tvůrčí představení s několika herci, malířkou a s hudebním doprovodem. J.Kořán se podílí kromě hudební složky také na instalaci netradičního osvětlení pomocí diaprojektorů. Celé představení „Fallen, ein Nachststück“ je velmi experimentální, odlišné přístupy zúčastněných umělců, vyjádření spíše obrazů než-li příběhu, dosavadní umělecké zkušenosti všech protagonistů a celková estetika svědčí o skutečně novátorském přístupu, který s sebou nese i mnohá inscenační rizika.

Místo konání:

Prepoštská 6
Bratislava, P.O. Box 348, 814 99, Slovensko

Datum:

16.4.2002 0:00 - 0:00

Organizátor:

Klub občanů České republiky