Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo
13.5.2019

Živé město FM s Eposem 257

Vyloučení je fenomén, který úzce propojuje chudobu, vzdělání, přístup ke službám (zdravotním), zaměstnání a bydlení. Když mluvíme o vyloučení jde tedy o jistý průřezový stav, který reflektuje celkový stav systému (zákonů, podpůrných systémů) a hodnot společnosti. Vyloučení v kontextu bydlení, lidských práv a bezdomovectví se budeme povídat s mimořádně rozličnými a zajímavými hosty: českým vizuálním umělcem EPOS 257, zmocněncem pro bezdomovectví města Bratislavy Sergej Kára a generálním ředitelem sekce ochrany základních práv a svobod Tomášem Čitbajom.

9.5.2019

Koncert Dunaj & Tornádo Lue

Skupina Dunaj & Tornádo Lue se po letech setká v klubu pod lampou 9.května a to v sestavě, která zaznamenala jejich největší úspěch. Chybět bude pouze Jiří Kolšovský, jeho pěveckých partů se ujme zbytek kapely. Můžete se těšit zejména na skladby z nejsilnějšího období Dunaje (Dudlay) a postupně zazní i nové skladby, které již brzy najdete na jejich nejnovějším albu.

16.5.2019    |    15.9.2019

Mark Ther: Jesus Maria, hoří

Výstava Marka Thera ve Východoslovenské galerii Už hoří, Jesus Maria odhalí historické a sexuální tabu v materializování zkušenosti a historické paměti sudetských Němců, která se nejvíce odrážela v oblasti návrhu rodinného domu, v zahradní architektuře či při ochraně památek. Výstava plánuje být výpravným příspěvkem k romantické moderně, k jedné její lokální verzi se všemi politicko-historickými důsledky a miniaturními detaily.

25.4.2019    |    2.6.2019

Jozef Váchal v Galerii 19

Galerie 19 představí díla českého malíře, grafika, ilustrátora a v neposlední řadě spisovatele a básníka Josefa Váchala. Jeho tvorba byla ovlivněna expresionismem a prvky symbolismu, naturalismu a secese, pokoušel se však o vlastní stylově vyhraněné umělecké vyjádření.

29.5.2019

Michaela Hečková / Matěj Chabera / 20000 / Dokument o současné architektuře na malém české městě

Nový úspěšný architektonický průvodce od Michaely Hečkové představuje portréty 20 míst, za nimiž stojí 20 předních architektonických studií, v 20 městech Česka, které počtem obyvatel nepřesahují 20 000. Kniha nazvaná 20 000 je zároveň reportáží i dokumentem o stavu architektury v českých městech a obcích. Michaela Hečková na publikaci pracovala společně s Matějem Chaberou, nositelem ceny Czech Grand Design v kategorii grafický designér roku 2017. Prezentace knihy je součástí festivalu DAAD 2019.

8.6.2019

Československá pádla

Litujete, že jste s námi nebyli před rokem na Československých pedálech, cyklovýlete z rodiště M. R. Štefánika do rodného města T. G. Masaryka? Neváhejte a přidejte se k nám na další sportovní akci s historickým přesahem. Československá pádla připomenou výročí roku 1989, který znamenal mimo jiné konec útěků za železnou oponu. Na památku těch, kteří se přes hranici nedostali, splavíme v sobotu 8. června dvacetikilometrový úsek řeky Moravy, hraniční řeky Československa a Rakouska.

5.6.2019

Lucie Fišerová o tvorbě Ivana Pinkavy

Historička umění Lucie Fišerová se v přednášce zamyslí nad tvorbou fotografa Ivana Pinkavy, v jehož tvorbě se figura a zátiší prolínají do zvláštní jednoty. Lidská postava vystupuje na snímcích jako živý organismus. Dává prostoru měřítko a smysl. O jaký smysl a jaké měřítko se jedná? To není úplně jednoznačné. Přednáška doplní výstavu Inverzní romantika.

24.5.2019    |    26.5.2019

Cirkul'art : Festival nového cirkusu 2019

Prostředí parku zámečku v Stupavě ožije atmosférou cirkusových maringotek, šapitó a létajících akrobatů. Festival nového cirkusu Cirkul'art je mezinárodní přehlídkou kreativních a žánrově pestrých uměleckých produkcí se zaměřením na současné divadlo a moderní cirkus. V letošním programu předvede český Chcirkus s představeními Expedice a Alenka v říši divů.

10.5.2019    |    30.5.2019

Vladimír Birgus na Dnech fotografie v Levicích

Vladimír Birgus byl počátkem 80. let jedním z prvních českých fotografů, který intenzivně a invenčně využíval v dokumentární fotografii barvu. Ta je v jeho dílech nosným prvkem a je natolik autonomní, až si podmaňuje celkovou kompozici fotografie nesoucí výrazné malířské kvality. Výstava je součástí 12. ročníku mezinárodního fotografického festivalu Dny fotografie v Levicích 2019.

14.6.2019    |    22.6.2019

1989 Sametová něžná na Art Film Festu

Třicet let po „Nežné“ nebo „Sametové“ revoluci a třicet let života ve svobodné společnosti. Jaký zůstal zachován vizuální obraz událostí roku 1989 a jaké nejzajímavější momenty zachytili výrazní slovenští a čeští fotografové. Některé tyto snímky byly nalezeny v archivech autorů a jsou vystaveny poprvé. Fotografie pěti slovenských a pěti českých fotografů mohou být pro pamětníky výzvou, na které z těchto silných obrazů si vzpomenou. Těm mladším mohou sugestivně a ve zkratce přiblížit tehdejší události.

4.3.2019    |    27.3.2019

12 světů - ilustrátor současné české knihy pro děti

Výstava plagátů predstavuje tvorbu 12 súčasných slovenských autorov ilustráciám pre deti mladšej a strednej generácie s dôrazom na presahu do rôznych výtvarných techník od klasickej kresby či maľby k textilnému výtvarníctva a komiksu. Medzi vystavujúci autori ŠÚ napríklad Lucie Lomová, Dan Čierny, Vendula Chalánková a Petr Nikl.

4.3.2019    |    29.3.2019

100 let českého komiksu

Výstava 100 let českého komiksu představí český komiks v jeho rozmanitosti a uvede jeho nejvýznamnější autory a díla. Návštěvníkům bude nabídnut průřez českou komiksovou scénou 20. a 21. století. Tematické okruhy obsáhnou například prvorepublikový komiks od Josefa Lady přes Ondřeje Sekoru až k Rychlým šípům nebo období komunistického režimu s důrazem na Káju Saudka.

24.5.2019    |    25.5.2019

Feliber Poetry

Města Pezinok a Modra budou žít dva dny poezií. Třetí ročník mezinárodního festivalu poezie Feliber poetry se uskuteční 24. 5. - 25. 5. 2019. Dva festivalové dny budou plné čtení, interpretací, poezie, diskusí a workshopů. Hlavními hosty budou básníci ze zemí V4. Z Česka přijde Olga Stehlíková, držitelka ceny Magnesia litera za poezii, a Wanda Heinrichová, kterou proslavila sbírka básní Nalomenou. Akci v Schaubmarove mlýně otevře happening slovenského malíře Ruda Sikory.

16.5.2019    |    9.6.2019

Komiks otevírá BRaK 2019

Šestý ročník Bratislavského knižního festivalu otevřou dvě výstavy věnované komiksu. V prostorách Univerzitní knihovny v Bratislavě se budou konat v jeden večer dvě vernisáže. Výstava s názvem Mezitím na jiném místě nabídne rekapitulaci českých komiksových dějin v jedenácti kapitolách přes historické a společenské souvislosti, přes to, co se dělo mezitím na jiném místě. Druhá bude výstava zaměřená na tvorbu umělce Jaromíra Švejdíka alias Jaromíra 99. Jaroslav Rudiš a Jaromír 99 se setkají na debatě během otevření festivalu BRaK ve výjimečném prostoru krytu pod Městským divadlem P. O. Hviezdoslava.

25.4.2019

LiteraTURA do světa

V rámci Litera Festu je připravena odborná česko-slovenská diskuse, která bude komentovat zahraniční marketing literatur malých národů. Jak vyvézt české a slovenské autory za hranice? Je zapotřebí státních dotací na zahraniční překlady? Jak pracovat s poptávkou po našich literaturách ze strany zahraničních nakladatelství? Zákoutími problematiky nás budou provázet hosté (Martin Krafl, Jozef Kovalčik a Miroslava Vallová), kteří tuto agendu mají v popise práce. Záznam diskuse bude odvysílán v Rádiu Devín.

25.4.2019

Přednáška Evy Bendové v SNG

Okamžik nebo trvání? Těkavost a paměť v obraze středoevropské moderní krajinomalby. Nad tímto tématem se zamyslí česká historička umění Eva Bendová ve své přednášce, která se soustředí na rozpor mezi uměleckým vnímáním země jako scenérie těkavého okamžiku, projekce nálad nebo emocí a zároveň země, která zachycuje kulturní paměť. Uvidíte příklady z klasické krajinomalby i ze současného umění střední Evropy. Přednáška doplní výstavu Z akademie do přírody.

1.2.2019    |    28.2.2019

100 let českého komiksu

Výstava 100 let českého komiksu představí český komiks v jeho rozmanitosti a uvede jeho nejvýznamnější autory a díla. Návštěvníkům bude nabídnut průřez českou komiksovou scénou 20. a 21. století. Tematické okruhy obsáhnou například prvorepublikový komiks od Josefa Lady přes Ondřeje Sekoru až k Rychlým šípům nebo období komunistického režimu s důrazem na Káju Saudka.

6.4.2019    |    24.6.2019

Dialog. Kulturní angažmá před rokem 1989 a po něm.

Zveme vás na vernisáž do Banské Štiavnice k výstave Dialog, která je součástí projektu "Kutúrne angažmá před rokem 1989 a po něm". Projekt představuje dvanáct perspektiv kulturních osobností ze tří zemí středoevropského prostoru – z Česka, ze Slovenska a z Polska. Přímí aktéři společenských změn, které před třiceti lety v totalitním bloku vedly k nastolení demokracie, vyjadřují v rozhovorech své postoje nejen k bývalému režimu a politickým událostem roku 1989, ale také k vývoji a novému postavení postkomunistických zemí v rámci Evropy.

16.5.2019

Kafka Band: Amerika

Kapela Kafka Band, soustředěná kolem spisovatele Jaroslava Rudiše a ilustrátora Jaromíra 99, odstartuje bratislavský knižní festival BRaK. Pro úspěch s koncertem inspirovaným Kafkovým Zámkem přicházejí tentokrát na pozvání BRaKu a Českého centra s koncertním programem Amerika. Je to zároveň i název jejich druhého, nového alba, které opět čerpá z imaginace pražského německého spisovatele Franze Kafky.

3.4.2019    |    4.4.2019

King Skate

První celovečerní dokument o vzniku skateboardingu v Československu je strhujícím svědectvím o hledání svobody ve společnosti sužované komunistickým režimem. V unikátních archivních záběrech a za zvuků punkového soundtracku se představí kultovní mistři skateboardingu.V rámci promítání bude i diskuse s režisérem a scenáristou, Šimonem Šafránkem.

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Kalendář

Naši partneři